In memoriam

Maandag 2 december 2019 hebben wij afscheid genomen van een groot mens,

Willie Gremmen

Stichting Berghem Tegen Kanker bestaat sinds 2012. Opgericht door dorpsgenoten om het verlies van een dierbare te verwerken en hulp te bieden aan zij die het nodig hebben doormiddel van een loop. Al snel sloten zich een groot aantal mensen aan om dit idee uit te dragen en hebben we vanaf 2012 vijf jaar deelgenomen aan de Roparun en de laatste drie jaar aan de Den Helder-Maastricht loop. 

Willie is sinds 2018 bestuurslid van onze stichting. Na de Den Helder-Maastricht loop in 2018 werd er een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Willie voelde zich er erg toe aangetrokken en stapte zonder lang na te denken in. Vanaf dag één was hij 'n betrokken bestuurder die niet aan tafel zat om te luisteren maar om woorden om te zetten in daden. Meermalen sprak je ons vermanend toe: Niks dat niet kan, we gaan 't regelen, ’t moet gebeuren. Natuurlijk zijn de sportieve activiteiten die wij ondernemen jou op 't lijf geschreven. Dat en de mooie opbrengsten voor SBTK pasten bij jou.

Willie en Gertie waren er altijd bij. Langs de route of bij het binnenhalen van onze groep als we weer een run hadden gelopen. In 2019 hebben jullie met je hele gezin deelgenomen aan de Den Helder-Maastricht loop. Onafgebroken zat Willie op de fiets, 't schapenvachtje van Ans over het zadel bracht uitkomst. Je leverde een top prestatie!

Willie heeft alle activiteiten ondersteund, niets was hem te veel. Een van zijn grote passies was het bevrijdingsvuur halen in Wageningen op 4/5 mei. Samen met de commissie 'bevrijdingsvuur' heeft Willie daar veel sturing aan gegeven om de mensen enthousiast te maken. Wat resulteerde in een grote groep deelnemers.

Willie kon deze strijd niet winnen en is te vroeg van ons heen gegaan, maar je hebt ons des te meer duidelijk gemaakt nooit op te geven. Laten wij dit in zijn geest uit blijven dragen. Met jouw betrokkenheid, inzet en doorzettingsvermogen ben je een waar voorbeeld voor velen. Onderschat nooit de kracht van je gedachte, het bepaalt je hele koers.

Voor altijd in ons hart.