***BERGSE CROSSLOOP 2020 AFGELAST***

Ter bestrijding van het coronavirus heeft het kabinet een paar drastische maatregelen genomen, waaronder het verbieden van evenementen met 100 of meer personen. Dit heeft tot gevolg dat de geplande Bergse Crossloop 2020, die plaats zou vinden op 22 maart aanstaande geen doorgang kan vinden en wordt afgelast. Het bestuur van Stichting Berghem Tegen Kanker gaat een nieuwe datum plannen voor dit mooie evenement, wellicht nog in het najaar van 2020.